Download

1. Skinite sve potrebne obrasce za izdavanje vize za Rusiju. 
2. Ispunite ih prema uputama te nam ih pošaljite na info@dimigra.com.

Download

1. VRSTE VIZA

1.1. TURISTIČKA VIZA

 1. Original vaučera izdaje - Dimigra d.o.o.
 2. Original potvrde – Подтверждение /Podtverždenije/ – ruske turističke agencije о prihvatu stranog turista u Rusiji (Kad je riječ о poslovnom ili namjenskom turizmu to mora biti zabilježeno u potvrdi) izdaje - Dimigra d.o.o.
 3. Popunjeni upitnik s fotografijom 3,50 x 4,50 cm i osobnom potpisom
 4. Valjana putovnica koja ima najmanje dvije prazne stranice i koja mora biti 6 mjeseci dulji od roka valjanosti vize
 5. Putno osiguranje koje vrijedi za boravak u Rusiji izdaje Dimigra d.o.o.
 6. Cijena za jednokratnu vizu sa vaučerom kn rok izdavanja 5 radnih dana rok valjanosti do 30 dana
 7. Cijena za dvokratnu vizu sa vaučerom kn rok izdavanja 5 radnih dana rok vljanosti do 30 dana
 8. Cijena za jednokratnu vizu sa vaučerom kn žurni postupak rok valjanosti do 30 dana
 9. Cijena za jednokratnu vizu sa vaučerom kn žurni postupak rok valjanosti do 30 dana

1.2. POSLOVNA VIZA

 1. Original ili kopija pisane zamolbe organizacija primateljica. 
 2. Popunjeni upitnik s fotografijom 3x4 i osobnim potpisom. 
 3. Valjana putovnica koja ima najmanje dvije prazne stranice i koja mora biti 6 mjeseci dulji od roka valjanosti vize. 
 4. Polica putnog osiguranja za vrijeme boravka u Rusiji. Za višekratnu vizu - za vrijeme prvog ulaska u Rusiju.
 5. CIjena za jednokratnu vizu sa pisanom zamolbom organizacija primateljica kn rok izdavanja 5 radnih dana rok valjanosti do 3 mjeseca. 
 6. Cijena za dvokratnu vizu sa pisanom zamolbom organizacija primateljica kn rok izdavanja 5 radnih dana rok vljanosti do 3 mjeseca. 
 7. Cijena za višekratnu vizu sa pisanom zamolbom organizacija primateljica kn rok izdavanja 14 radnih dana rok vljanosti do 1 godine. 

Dimigra d.o.o. Vam može pomoći u izradi radnih viza i radnih dozvola u Rusiji u razdoblju od 3 godine.

Potrebni dokumenti:

 1. Preslika putovnice (prevedeno i legalizirano - sa žigom APOSTILLE).
 2. Diploma kopiranje (prevedeno i legalizirano sa pečatom APOSTILLE).
 3. Fotografije (4 fotografije veličine 3x4, boje).
 4. Informacije o mjestu prebivališta.

Kako bi dobili vize i dozvolu za rad:

 1. Zaprimanje poziva od Ruske Federacije za rad na 3 godine i prijenos poziva na klijenta (do 1 mjesec).
 2. Ruska radna viza prijem u ruskom konzulatu (za razdoblje od 3 godine).
 3. Dolazak u Rusiji sa radnom vizom.
 4. Prijem kod stranca za odobrenje za rad (plastična kartica) i prijava za tri godine. (2-3 dana).

U cijenu je uključeno:

 1. Pozivnica za rad viza sa Federalnog migracijskom uslugom blanko-obrasca.
 2. Plastična kartica - dopuštenje za rad u Rusiji.
 3. Prijava (prvog ulaska).

Cijena ne uključuje:

 1. Poziv prijenos.
 2. Konzularne takse.

1.3. VIZA ZA VOZAČE

 1. Pismeni zahtjev za izdavanje vize od poslodavca. 
 2. Originalna ruska dozvola za prijevoz robe i CMR. 
 3. Popunjeni upitnik s fotografijom 3x4 i osobnim potpisom. 
 4. Valjana putovnica koja ima najmanje dvije prazne stranice i koja mora biti 6 mjeseci dulji od roka valjanosti vize. 
 5. Putno osiguranje koje vrijedi za boravak u Rusiji izdaje Dimigra d.o.o.
 6. CIjena za jednokratnu vizu sa pisanom zamolbom organizacija primateljica kn rok izdavanja 5 radnih dana rok valjanosti do 3 mjeseca.
 7. Cijena za dvokratnu vizu sa pisanom zamolbom organizacija primateljica kn rok izdavanja 5 radnih dana rok vljanosti do 3 mjeseca. 

1.4. TRANZITNA VIZA

 1. Viza za zemlju u koju putujete.
 2. Avionske karte ili potvrda о rezerviranju karata. 
 3. Popunjeni upitnik s fotografijom 3x4 i osobnim potpisom.
 4. Valjana putovnica koja ima najmanje dvije prazne stranice i koja mora biti 6 mjeseci dulji od roka valjanosti vize.
 5. Putno osiguranje koje vrijedi za boravak u Rusiji izdaje Dimigra d.o.o.
 6. CIjena za jednokratnu vizu sa vaučerom kn rok izdavanja 5 radnih dana rok valjanosti do 3 mjeseca.
 7. Cijena za dvokratnu vizu sa vaučerom kn rok izdavanja 5 radnih dana rok vljanosti do 3 mjeseca.

2. KONZULARNE PRISTOJBE

Stavka Cijena
Redovno 35,00 E
Žurno 70,00 E

2.1. VAUČERI I RADNE DOZVOLE

Stavka Cijena
Turistički vaučer 300,00 kn
Poslovni vaučer (1 ulaz 90 dana) 700,00 kn
Poslovni vaučer (2 ulaza 90 dana) 800,00 kn
Poslovni vaučer (Višekratni 180 dana) 1.000,00 kn
Poslovni vaučer (Višekratni 365 dana) 1.200,00 kn
Poslovni vaučer (Višekratni 3 godine) 2.900,00 kn
Radna dozvola (3 godine) 13.000,00 kn

2.2. PUTNO OSIGURANJE

Stavka Cijena
Godišnje osiguranje do 60 godina starosti 500,00 kn
Godišnje osiguranje preko 60 godina starosti 750,00 kn
Za vozače kamiona 750,00 kn
Dnevno osiguranje do 60 godina starosti 12,00 kn/dan
Dnevno osiguranje preko 60 godina starosti 14,00 kn/dan