Viza za Južnoafričku Republiku izdaje se u Budimpešti, a čeka se oko 10 radnih dana. Dokumenti potrebni za ishođenje vize:

  1. Važeća putovnica koja mora imati tri slobodne stranice jednu iza druge, te mora biti najmanje 6 mjeseci valjana duže od predviđenog puta,
  2. fotografiju sa svijetlom pozadinom,
  3. plan putovanja,
  4. rezervacija povratne aviokarte,
  5. potvrda financijske solventnosti,
  6. potvrda o zaposlenju,
  7. ispunjen formular štampanim slovima,
  8. kopija putovnice.

Potrebna je i dodatna dokumentacija za vizu ukoliko se radi o poslovnom putovanju ili kongresu, privatnom putovanju sa pozivnim pismom, te za turističko putovanje.

Pošaljite nam upit za izdavanje vize za Južnoafričku republiku.