Download

1. Skinite sve potrebne obrasce za izdavanje vize za Bjelorusiju. 
2. Ispunite ih prema uputama te nam ih pošaljite na info@dimigra.com.

Download
Vrsta Jednokratna Dvokratna Višekratna
Individualna tranzitna 20,00 E 30,00 E 40,00 E
Individualna žurna 40,00 E 60,00 E 80,00 E
Grupna (po osobi) 10,00 E 15,00 E -
Grupna žurna (po osobi) 20,00 E 30,00 E -
Kratkotrajna individualna 60,00 E 90,00 E 120,00 E
Individualna žurna 120,00 E 180,00 E 240,00 E
Godišnja - - 150,00 E